Lama Dug Trek

Day 1: Manali - LamaDug
Day 2: LamaDug - Khadapri Tibba
Day 3: Khadapri Tibba - Ranisuei
Day 4: Ranisuei - Pangaa
Day 5: Pangaa - PatliKhul - drive back to Manali.